innen Kindcentrum WIJ wordt een voor- en naschools aanbod geboden bij voldoende inschrijving. Momenteel is er voor het voorschoolse aanbod nog te weinig inschrijving.

Het naschools aanbod is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende inschrijving wordt zelfs een tweede groep geopend. Op woensdag en vrijdag bieden WIJ de mogelijkheid tot opvang op een andere locatie. Op deze dagen is er helaas beperkte vraag naar opvang.

Voor meer informatie over Unitonderwijs:

Voor meer informatie over het Kindcentrum: