Peuters vanaf 2 jaar hebben nu ook plek op WIJ. WIJ bereiden ze goed voor op de eerste stap naar de basisschool binnen onze peuterschool.

Naast de reguliere peuterschool bieden WIJ ook een VVE-peutergroep. Deze voorschool is bedoeld voor peuters die op het gebied van taalontwikkeling, motoriek of sociaal - emotionele vaardigheden extra aandacht nodig hebben. Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) bespreekt in overleg met u of het goed is voor uw kind om naar de voorschool te gaan. Kijk voor meer informatie op: www.stichting-pulse.nl/vve-stichting-pulse

Peuterschool

Uurtarief: € 6,72
3 uur per ochtend: € 20,16
40 weken per jaar: € 806,40
Maandelijkse facturatie (€ 806,40/12): €67,20

Kinderopvangtoeslag

Wél kinderopvangtoeslag als beide ouders werken (*zie berekening hieronder)
*Stel dat u beide werkt en een gezamenlijk inkomen heeft van € 60.000,- per jaar en u vraagt voor 10 uur per maand (3 uur opvang voor 40 weken / 12 weken = 10 uur per maand) kinderopvang-toeslag aan dan ontvangt u €45,- per maand terug van de Belastingdienst en betaalt u dus uiteindelijk €22,20 per maand (€67,20 - €45,-).

Voorzieningen

2 pedagogisch medewerkers

Voor meer informatie over Unitonderwijs:

Voor meer informatie over het Kindcentrum: