Kindcentrum WIJ biedt een gevarieerd aanbod aan van passend, uitdagend en boeiend onderwijs. Ook ná schooltijd. Uw kind volgt haar/zijn eigen leerroute. Het Kindcentrum is een gezellige plek waar kinderen van 2 tot uiterlijk 13 jaar zich onder professionele begeleiding ontwikkelen. Waar ieder kind zich welkom voelt. Waar uw kind ieder jaar doorstroomt in dezelfde, vertrouwde en prettige omgeving. Met dezelfde vriendjes en vriendinnetjes. Waar wordt gewerkt vanuit universele waarden en normen. Én waar WIJ gaat voor resultaat!

Voor meer informatie over Unitonderwijs:

Voor meer informatie over peuters op WIJ: