Leren voor het leven

De komst van WIJ brengt een nieuw type basisschool naar IJsselstein. Een inspirerende school die de wereld naar binnen haalt en kinderen voorbereidt op deelname aan een samenleving die voortdurend verandert.

Missie

WIJ geeft iedereen de ruimte en mogelijkheid om de uitdagingen van het leven nu en straks positief, zelfbewust en met vertrouwen aan te gaan.

Visie

WIJ begeleidt kinderen in hun ontwikkeling en geeft ze het zelfvertrouwen, de inzet en durf om hun eigen mogelijkheden te ontdekken.

In het vernieuwende onderwijsconcept haalt WIJ de wereld naar binnen en sluit WIJ aan bij de ontwikkeling van ‘21ste eeuw vaardigheden’ zoals creatief en kritisch denken, zelfstandig werken en samenwerken.

WIJ biedt onderwijs op maat. Ieder kind mag zichzelf zijn en wordt uitgedaagd bij het ontdekken en ontwikkelen van unieke talenten en kwaliteiten.

WIJ zet sterk in op passend onderwijs en gaat verder dan de landelijk vastgestelde onderwijsdoelen.

Kernwaarden

WIJ leert verantwoordelijkheid te nemen

WIJ verwacht veel van iedereen. Kwaliteit van onderwijs vraagt om goede afspraken, deskundigheid, daadkracht, zorgvuldigheid, continuïteit en reflectief vermogen. Om te leren is vertrouwen en veiligheid heel belangrijk. Je mag op onze school fouten maken en vragen stellen om je te kunnen ontwikkelen.

WIJ laat je jezelf zijn

WIJ heeft veel aandacht voor hoe je je voelt. Want als je je goed voelt heb je zin om te leren! Je ontdekt zo talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had.