De begeleiding van de kinderen vindt plaats in samenwerking met alle leerkrachten binnen het WIJ-land. Iedere leerkracht heeft zijn eigen expertise. Zo krijgt een leerlingen bij WIJ rekenles van de rekenspecialist en leert het dus rekenen van iemand die dat heel goed kan.

Het voordeel van het werken met vakspecialisten is dat zij zich echt kunnen verdiepen in hun vak en zelf de beste manieren vinden om hun lessen vorm te geven. Zij hebben de vakken echt geadopteerd en voelen zich sterk verantwoordelijk voor de resultaten. Het vakgebied is hun passie. Het is te vergelijken met de docenten op de middelbare school. Wie herinnert zich niet die man of vrouw die bijvoorbeeld zo mooi vertellen kon over de natuur of geschiedenis?

De vakspecialisten voelen heel goed aan hoe zij hun leerlingen kunnen blijven uitdagen. Bijvoorbeeld door iedere leerling de lesstof aan te bieden op hun eigen niveau. Dat komt weer ten goede aan de ontwikkeling van de leerling. Ook weten de specialisten de stof aan te bieden zonder zich strikt te houden aan de lesmethode in de “boekjes”. Een ander voordeel van het werken met vakspecialisten is de korte lijn met de directie en intern begeleiders. Dit maakt de organisatie veel slagvaardiger om eventuele wijzigingen of verbeteringen aan te brengen. Uiteraard kunnen alle leerkrachten binnen het WIJ-land de kinderen helpen. Leerkrachten hebben, naast hun specialisme, een brede opleiding genoten.