WIJ kennen geen traditionele klaslokalen. Onze school is verdeeld in drie transparante en open zones die specifiek zijn ingericht voor de drie units waarin WIJ werken, de zogenaamde WIJ-landen. De units zijn open van karakter en ook tussen de 3 units is een duidelijke verbinding waardoor het de sfeer van gezamenlijkheid en één school uitademt.

Units op WIJ

WIJ bestaat uit 3 units (ofwel WIJ-landen) van maximaal 50 tot maximaal 80 kinderen afkomstig uit 2-3 leerjaren. Ieder WIJ-land bestaat weer uit 2 tot 3 heterogene basisgroepen van ongeveer 25 kinderen. Dat betekent dat twee tot drie volwassenen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid dagelijks het onderwijs verzorgen voor 50 tot maximaal 80 kinderen. Er zijn in onze nieuwe school dan ook geen traditionele klaslokalen meer. Het gebouw is verdeeld in drie transparante en open ‘zones’ specifiek ingericht voor de 3 WIJ-landen.

WIJ-land

Naast activiteiten in de basisgroepen, wordt er dagelijks gewerkt in het WIJ-land en in instructiegroepen. De instructiegroepen zijn maximaal 15 kinderen groot en zij kunnen bestaan uit kinderen van diverse basisgroepen. Kinderen ontvangen daar instructies van volwassenen en/of oudere kinderen. Het werken in het WIJ-land betekent dat diverse kinderen uit diverse basisgroepen met diverse activiteiten tegelijk bezig zijn in de grote ruimte zoals: samenwerken, individueel (stil) werken, staand werken, instructie of ondersteuning bij het werk ontvangen, onderzoek doen, presentaties voorbereiden enzovoorts. Vaak naar voorkeur, keuze, eigen planning of op uitnodiging of volgens rooster van de leerkracht.

De grote voordelen van het werken in units zijn:

  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hierdoor kunnen wij rekening houden met de verschillen (specifieke onderwijsbehoeften) tussen leerlingen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
  • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.
  • Binnen elke unit wordt gewerkt met vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor een specifiek vak. Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de leerlijnen, kunnen ze de stof nog beter aanbieden en zijn ze in staat op de beste manier in te spelen op de verschillen tussen de leerlingen.

Begrippenlijst:

Begrip Omschrijving
Unit / WIJ-land een eenheid van samenwerkende basisgroepen bestaand uit 50 tot 85 kinderen
Basisgroep een eenheid van ongeveer 25 kinderen, onder eindverantwoordelijkheid van één leerkracht of duo
Instructiegroep een eenheid van ongeveer 15 kinderen die instructie ontvangen op een zelfde niveau of over hetzelfde onderwerp
Heterogeen een groep leerlingen die is samengesteld uit leerlingen behorend bij diverse jaargroepen

WIJ is niet de enige school met Unitonderwijs in Nederland, maar wel de enige in de regio Utrecht.

Stellanova
Stella Nova - Een Integraal Kindcentrum (IKC) voor Christelijk Basisonderwijs in Zoetermeer
mondomijn
Mondomijn - Een Integraal Kindcentrum (IKC) in Helmond
de-ark
De Ark - Een school voor Christelijk Basisonderwijs in Schipluiden
bolster
De Bolster - Een SBO school in Wijchem
de-korenaar
De Korenaar - Een school voor Christelijk Basisonderwijs in Oostzaan