WIJ maken onderdeel uit van Trinamiek. Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, of Openbare signatuur. Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs.

De Stichting heeft een professioneel stafbureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt.

College van Bestuur: R.C. (René) van Harten
MME (vz) Th. (Theo) Klinkien

Het College van Bestuur werkt nauw samen met de directeuren van de scholen, verenigt in het directieberaad, aan de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit R. Windhouwer (voorzitter), mw. S. van Gorsel, mw. M. Vanderkaa, dhr. J. Brouwers, mw. T. Onink, dhr. G. Sinke.

Meer informatie over BSO IJsselstein: