Elke leerling heeft zijn eigen talenten. Om deze tot uiting te laten komen, werken WIJ aan de hand van kernconcepten.

Wat is een kernconcept?

WIJ werken met zogenaamde kernconcepten, een totaal andere aanpak van het onderwijs in de basisschool die veel meer aansluit bij de beleving van kinderen en hun drang om zelf te ontdekken. WIJ werkt met 8 kernconcepten (grote thema’s) verdeeld in twee categorieën:

Waarom werken WIJ met kernconcepten?

Een kernconcept biedt kinderen een kader voor allerlei inzichten en begrippen die ze nodig hebben om de wereld om hen heen te begrijpen. WIJ halen de wereld dan ook naar binnen en gaan de wereld in. De leeromgeving wordt hiermee uitdagend en betekenisvol met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Binnen deze leeromgeving en aan de hand van opdrachten gaan leerlingen inzichten verwerven, zodat ze verschijnselen op het terrein van ‘Natuur & techniek’ en ‘Mens & samenleving’ kunnen verklaren.

Kernconcepten

Natuur en techniek Mens & maatschappij
Energie Macht en regels
Materie Binding
Groei en leven Evenwicht en kringloop
Tijd en ruimte Communicatie

Probleemcontexten

De kernconcepten zijn niet geordend volgens de traditionele vakkenindeling (zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis), maar volgens de probleemcontexten waarlangs het leven zich ontwikkelt. Het lesprogramma van WIJ is dus meer gebaseerd op deze probleemcontexten dan op de kerndoelen, die overigens wel worden bereikt. Tijdens het werken in workshops en bij onderzoeksvragen staat het kernconcept centraal. De leeromgeving wordt zo ingericht dat kinderen de kans krijgen deze inzichten op te doen.

Portfolio

Bij WIJ verzamelt ieder kind binnenkort de ‘bewijsstukken’ van wat er is geleerd en bereikt in een (digitale) map met alle successen. Zo’n map heet een portfolio en het laat zien wat je allemaal weet en kunt. De leerlingen worden ook nadrukkelijker betrokken worden bij de leerdoelen. Zij worden hierdoor eigenaar van hun eigen leerproces. In de vorm van kindgesprekken wordt de betrokkenheid verhoogd. De kernconcepten zullen ervoor zorgen dat de leerlingen ook in staat zullen zijn om hun executieve vaardigheden te verbeteren. Leerlingen leren onder andere om zelf te plannen, samen te werken, keuzes te maken en te presenteren. Hierdoor zullen zij nog beter voorbereid worden op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. De leerkrachten zullen hierbij een coachende rol vervullen.