De volgorde waarin je de dingen doet, is heel belangrijk voor succes. Daarom is elke dag op WIJ zorgvuldig opgebouwd. De dag begint en eindigt samen met de eigen groep en de eigen juf of meester. Er is dus altijd een duidelijk aanspreekpunt voor ouders en kinderen.

Bij het begin van de dag wordt de dagplanning doorgenomen met de kinderen, die verschilt namelijk per leerling. Ook wordt aandacht besteed aan de vreedzame school. In het ochtendprogramma zijn er werkblokken op het gebied van rekenen en taal. Daarin geven vakspecialisten uitleg op het niveau van het kind. Na de instructie gaan de leerlingen aan de slag binnen het WIJ-land (zelfstandig werkruimte), zowel met andere leerlingen als zelfstandig. In het middagprogramma gaan de leerlingen aan de slag met de kernconcepten.

Er wordt gewerkt aan persoonlijke opdrachten, projecten en onderzoeksvragen. Unieke talenten worden ingezet, ook op de gebieden kunst en cultuur, muziek, drama, techniek en koken. In het portfolio laten de kinderen binnenkort zien wat ze hebben geleerd en bereikt. De successen worden aan het eind van de dag gepresenteerd in de eigen groep, waarna de dag wordt afgesloten.