Binnen de Stichting Oudercommissie Kindcentrum (SOK) zijn ouders actief, die activiteiten organiseren in samenwerking met de evenementencoördinator binnen het team.

Zij organiseren de vieringen, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen en het WIJ Zomerfeest. Het SOK heeft tot doel om betekenisvolle activiteiten met een educatief karakter te organiseren.

Voor meer informatie over onze medezeggenschapsraad: